Kosmetikbranschen fasar ut mikroplaster

Inledning

Kosmetiska produkter säkerhetsvärderas och riskbedöms utifrån kunskap om inneboende egenskaper tillsammans med exponeringsdata. Detta synsätt inkluderar tillverkarens hantering av ingredienser i kosmetiska produkter även utifrån ett miljöperspektiv (environmental fate). Om en ingrediens heter ”…plast”, eller ”…polymer” är alltså inte ur ett riskhanteringsperspektiv det viktiga utan om ingrediensen hanteras i vattenreningsverk och/eller bryts ner snabbt i den akvatiska miljön. Löslighet (i slutformulerade kosmetiska produkten), storlek är ett par parametrar som är centrala i detta avseende.

 

 

Publicerat 2014-07-08

Det senaste året har mikroplaster i kosmetiska produkter debatterats i kosmetikbranschen och i media. Anledningen är att vissa hävdar att mikroplaster skulle ha negativ miljöpåverkan på världshaven. Mot denna bakgrund skickade KTF ut en enkät vars syfte var att kartlägga hur omfattande användningen av mikroplast är inom kosmetikabranschen, om det finns planer på utfasning, hur tidplanen för detta ser ut samt vilka funktionsingredienser som kommer att ersätta mikroplasten i framtida scrub-produkter. Enkäten skickades till samtliga medlemsföretag som kan tänkas vara berörda och resultatet av enkätsvaren sammanfattas nedan.

Resultat av enkäten

  • 47 företag besvarade enkäten
  • 29 av dessa använder inte mikroplast i dag.
  • 9 av de 18 som fortfarande använder mikroplast kommer att fasa ut den under 2014
  • 4 fasar ut 2015, 1 företag fasar ut 2016 respektive 2017
  • 3 företag har ännu inte satt datum för utfasning, men avser inte att behålla mikroplaster i sina produkter.
  • Mikroplast kommer att ersättas/har redan ersatts av polysackarider, mineraler, mjölksyraderivat och vaxer

Slutsats

Mikroplast i kosmetiska produkter är på väg att fasas ut. Mikroplasterna kommer nästan inte att finnas på den svenska marknaden efter 2015 och senast 2017 kommer de i princip att vara helt utfasade. I framtidens scrub-produkter kommer istället polysackarider, mineraler, mjölksyraderivat och vaxer att användas för att uppnå den exfolierande effekten.

 

Läs gärna också:

KTF:s hållning om förslag om nationellt förbud: ”vi vill se verkliga miljövinster istället för symboliska nationella avvikelser”, och

KTF:s brev till Kemikalieinspektionen och miljöminister Åsa Romson: ”Mikroplaster i kosmetik bör inte vara föremål för ett nationellt förbud” (2015-10-20)

 

Kontakt: VD Olof Holmer

 


FAKTARUTA

Mikroplast är mikrometerstora plastkulor, vanligtvis av polyetylen, som används som ”slipmedel” i scrub-produkter. Slipmedlet måste vara inert, det vill säga stå emot yttre påverkan och varken ge upphov till kemiska reaktioner eller hudirritation. Dessa produkters syfte är att avlägsna döda hudceller för att ge huden en ny lyster. Denna process kallas exfoliering och kan också utföras med kemiska metoder. Den naturliga exfolieringen kan sägas vara ett mått på hur snabbt en människa kan förnya sitt yttersta hudlager. Den naturliga processen går långsammare med stigande ålder.